FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Misiune

Din perspectiva strategică, FAIMA își propune să devină un pol de excelență în educație și cercetare prin crearea și dezvoltarea de resurse umane capabile să satisfacă cerințele complexe ale comunității academice și mediului de afaceri. În acest sens, un obiectiv de referință asumat de FAIMA este de a participa activ la dezvoltarea spațiului economic și cultural european prin întărirea legăturilor cu alte facultăți din cadrul Universității POLITEHNICA din București (UPB), precum și cu universități internaționale de prestigiu. Acest deziderat, generat în principal de implementarea procesului de la Bologna, va fi atins prin evaluarea, revizuirea și perfecționarea criteriilor și indicatorilor de performanță, și prin obținerea unor niveluri de calitate racordate la cerințele companiilor din mediul de afaceri.

Al doilea obiectiv de referință asumat de FAIMA se referă la demersul de cercetare științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă. Realizarea acestui obiectiv este posibilă prin participarea colectivelor de cercetare din facultate la toate competițiile de acordare a contractelor, granturilor de cercetare finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri europene.