FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Colocviu de Practica


Anunt cazare 2018


Programare examene restante Licenta+Master SEPTEMBRIE 2018
IMA
Download
IEICM
Download
IEDEE
Download
Master
Download

Programare examene Mai 2018
Programare restanțe Master 2018
Download
Sesiune Master Mai 2018
Download

Programare restanțe Licență (sesiunea specială) Mai 2018
IMA
Download
IEICM
Download
IEDEE
Download

Programare examene Licență Mai 2018
Anul I
Download
Anul II
Download
Anul III
Download

Absolventii de licenta si master pot merge la biroul Diplome al UPB pentru a-si ridica diplomele.
Tabere pentru studenți în perioada vacanței de vară 2018
Studenții F.A.I.M.A. se pot înscrie în Programul Național „Tabere studențești 2018” Organizat de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Activități pentru Studenți și Tabere, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în perioada vacanței de vară 2018. Taberele studențești se desfășoară pe perioada vacanței de vară 2018, la mare, la munte și în Delta Dunării.
Perioada de înscriere pentru studenți este – 24 aprilie – 22 mai 2018." Informatii pentru tabaraAnunț burse semestrul al II-lea, anul 2023-2024 AICI

26 februarie - 01 martie 2024" Sesiunea Februarie 2024 - susținere examen diplomă / disertatie AICI

FAIMA are alocate 3 locuri în perioada 16.02-21.02.2024: Pensunea Casa Bella , sat Bughea de Sus, str. Izvoarele 621, Jud Argeș. Contestațiile se pot depune personal personal la secretariatul FAIMA sau în format electronic, pe adresa de e-mail faima.upb@gmail.com până în data de 03.01.2024 ora 14:00. AICI


Anunt stabilire a datei de intalnire a comisiei de selectie TABERE 2024 AICI


PROGRAMARE EXAMENE LICENTA SI MASTER

Licenta

Anul 1 BEM Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 IBM Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Inginerie si Management Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Ianuarie 2024 AICI

Anul 3 Ianuarie 2024 AICI

Anul 4 Ianuarie 2024 AICI


Master anul 1

Anul 1 Master AMIA Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master BEE Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master CPSI Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master IEAI Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master IRUOI Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master MDE Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master MKI Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master MOE Ianuarie 2024 AICI

Anul 1 Master PEE Ianuarie 2024 AICI


Master anul 2

Anul 2 Master BEE Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master CPSI Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master IEAI Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master MOE Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master PEE Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master AMIA Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master IRUOI Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master MKI Ianuarie 2024 AICI

Anul 2 Master MDE Ianuarie 2024 AICIPerioada de desfășurare a taberelor studențești de iarnă 2024 este de 5 nopți ( 6 zile ) în perioada vacanței intersemestriale în perioada 10-23 / 02/2024

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc în tabără, prin una dintre următoarele modalități până la data de 29.01.2024 ora 10:00:

a) completarea și depunerea cererii tip (Anexa nr.4) și anexa 7.1, direct la secretariatele facultăților; 

b) transmiterea cererii tip și a anexei 7.1 prin e-mail la adresa faima.upb@gmail.com

Cererile semnate de studenți, vor fi însoțite de documentele justificative care atestă situația rezultatelor deosebite obținute la învățătură, implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a)”

Metodologie tabere studentesti 2024 AICI

Acord prelucrare DCP Anexa 7.1 la metodologie AICI

CERERE Anexa 4 la metodologie tabere studentesti 2024 AICIFacultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor anunță demararea concursului de ocupare a funcției de Decan.

Anunț concurs Decan AICI

Metodologie concurs Decan AICI

LISTE BURSE AICI

DOCUMENTE UTILE BURSE:

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studentii Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti AICI

Calendarul de acordare a burselor pentru anul universitar 2023-2024 AICI

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal al solicitantului de bursa AICI

Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal al membrilor familiei studentului solicitat de bursă socială AICI

Notă de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal al studenților participanți la acordarea unei burse în cadrul Politehnicii Bucuresti AICI

Model cerere solicitare bursă de performanță gradul I AICI

Model cerere solicitare bursă socială AICI

Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent supuse impozitului pe venit AICI

Procedura privind calcularea si dovedirea veniturilor nete mentionate in Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studentii Politehnicii Bucuresti AICIDOCUMENTE UTILE:

Cerere tip Licență AICI

Cerere tip Master AICI

Tabel STB AICI


LISTE STUDENȚI - SPECIALIZARE AN II - LB ROMÂNĂ AICI

FAIMA pune la dispoziția studenților cazare în căminele din campusul Regie, în camere cu grup sanitar propriu.

IMPORTANT: Toți studenții înmatriculați în anul I licență ( boboci ) vor fi cazați în căminele alcate FAIMA dacă se prezintă pentru cazare. Nu este necesară completarea unui formular sau cereri prealabile.

Detalii suplimentare cu privire la tarife și plată găsiți în documentul următor: ANUNȚ cu privire la cazările în căminele UNSTPB: AICI

Cazarea studentilor in căminele alocate FAIMA se va efectua conform următorului program: AICI

Lista studenților ce pot fi cazați în căminele P1 și P20: AICI AICI

Pentru ridicarea contractului de cazare este obligatorie dovada că a fost efectuată plata regiei de cămin. Aceasta se poate prezenta letric sau se poate încărca electronic aici:  https://forms.gle/7Dnaooce8gTSw9Ry6


Pentru informații sau eventuale sugestii vă rugăm să ne scrieți la adresele faima.upb@gmail.com sau razvan.dobrescu@upb.ro


GHID ELABORARE PROIECT DIPLOMA