FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
LIRA
                                           
Scopul înființării și funcționării Asociației studențești LIRA:
• Promovarea profilului inginerie economică și management, cât și a intereselor studenților și absolvenților din cadrul tuturor specializărilor universității;
• Promovarea integrării științelor economice și sociale în științe inginerești;
• Acțiuni specifice, tipice specializării și acțiuni culturale, materializate prin organizarea de întâlniri între specialiști din do­meniile științei și economiei și student/absolvent, prin adu­narea și răspândirea de informații privitoare la studiu și la uni­versitate;
• Schimburi de experiență între membrii organizației și organi­zații de tip asemănător din țară și din străinătate;
• Organizarea de proiecte pentru dezvoltare personală și pro­fesională pentru tineri; obținerea de stagii de practică și locuri de muncă pentru studenți;
• Activități auxiliare: ac­ti­vități comerciale cu scopul de a aduce ve­­nituri și de a realiza obiectivele asociației.
Obiectivele Asociației studențești LIRA:
• Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dez­bateri publice, precum și organizarea de mani­festații pu­blice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
• Organizarea și desfășurarea de proiecte care au ca scop pro­movarea specializării de inginerie economică și management, a membrilor asociației, sau care își propun apropierea dintre mediului universitar și mediul de afaceri, sau care aduc orice fel de contribuție intelectuală la dezvoltarea personală și profesională a membrilor asociației;
• Încurajarea servirii dezinteresate a comunitații, prin interme­diul altruismului și practicării principiilor morale elevate în toate domeniile ac­ti­vității economice, sociale, culturale și po­litice;
• Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea auto­finanțării;
• Acordarea de burse și premii studenților care se evidențiază în activitatea profesională și a asociației.