FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Suport curs


In cadrul F.A.I.M.A.,studentii au la dispozitie platforma de cursuri Moodle accesibila la adresa: http://faima.curs.pub.ro


Cursuri de licenta

Prof. univ. dr. ing. Anca Alexandra Purcarea
Marketing
Comunicare
Managementul organizatiei

Prof. univ. dr. ing. Florin Danalache
Bazele managementului
Managementul resurselor umane
Cultura antreprenoriala
Cultura antreprenoriala - Suport aplicatii Plan de Afacere

Prof. univ. dr. ing. Eugen Scarlat
Fizica

S.l. dr. ing. Elena Fleaca
Bazele managementului
Simularea proceselor de productie
Organizarea productiei

Prof. dr.ing. Emil Simion
Matematici Speciale

Sl.dr.ing. Bogdan Tiganoaia
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Managementul proiectelor
Bazele managementului


Prof.dr.ing. Radu Stanciu
Management
Managementul resurselor umane

Sl.dr.ing. Catalin Alexe
Inovare tehnologica


Cursuri de master

- Departamentul de Management:

Prof. univ. dr. ing. Anca Alexandra Purcarea
Ingineria capitalului uman
Dezvoltarea si promovarea produselor industriale
Tehnici de comunicare
Leadership industrial
Le management des ressources humaines

Prof. univ. dr. ing. Florin Danalache
Proiectarea structurilor socio-tehnice
Proiectarea sistemelor furnizoare de servicii
Managing Human Capital

Prof.dr.ing. Sorin Ionescu
Coordonarea proceselor industriale
Performanta organizatiei
Managementul organizatiei
Metode si tehnici avansate de management

Conf. dr. fiz. Gheorghe Militaru
Metode si tehnici de alocare a resurselor in sistemele industriale
Proiectarea sistemelor prestatoare de servicii

S.l. dr. ing. Elena Fleaca
Ingineria capitalului uman

S.l. dr. ing. Catalin Alexe
Ingineria afacerii
Inovare si dezvoltare tehnologica in organizatii industriale

- Departamentul de Economie:

(pagina este in curs de actualizare).

- Departamentul de Inginerie Economica:

Prof.dr.ing. Radu Stanciu
Dezvoltarea resurselor umane
(pagina este in curs de actualizare).