FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Desfășurarea studiilor doctorale

În cadrul Şcolii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, studiile doctorale se desfăşoară ȋn domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniul de doctorat Inginerie industrială – acoperind o varietate de arii de cercetare, cu precădere din domeniul ingineriei afacerilor industriale dar şi din domenii adiacente (ingineria afacerilor – în general, managementul proceselor industriale) şi/sau teme interdisciplinare.

Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă (flexibil ȋn funcţie de activitatea doctoranzilor), în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Studiile universitare de doctorat finanţate de la bugetul statului sunt gratuite pentru o perioadă determinată de timp, perioadă în care se respectă planul de învăţământ şi reglementările specifice de parcurgere a procesului de învăţământ. În funcţie de sursele de finanţare, se pot acorda burse de merit.

Cercetarea doctorală se desfăşoară cu supervizarea directă din partea conducătorilor de studii doctorale.

Pregătirea studenţilor-doctoranzi are două componente obligatorii: Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (ce se desfăşoară pe baza unui plan de învăţământ ce conţine una sau mai multe discipline şi este elaborat de conducătorul de doctorat) – cu durata de un semestru (3 luni) şi Programul individual de cercetare ştiinţifică – cu durata de cinci semestre. Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei Teze de doctorat.

În procesul de pregătire doctorală, pe lângă conducătorii de doctorat, un rol semnificativ ȋl au şi cadrele didactice membre ȋn comisiile de ȋndrumare